Hopp til etter spilleren Hopp til tekstinnhold Support
Nasjonal oppvekstkonferanse 2014 - 6 oktober
Program - 6 oktober
play button

Start

Velkommen v/utdanningsdirektør Ingrid Hernes

Åpning av konferansen
v/ fylkesmann Bård Pedersen
og leder av Skjervøy ungdomsråd,
Victoria Figenschou Mathiassen

Ungdomsinnslag

Barnekonvensjonen sitt budskap er også god samfunnsøkonomi v/professor Victor Norman

Du er viktigere enn du tror
v/fagansvarlig Kristin Oudmayer

Tverrfaglig møte

Barn - og unges helse i arktiske strøk
- hvordan står det til her?
v/professor Siv Kvernmo

Ungdomsinnslag

What might we learn from Scotland
about corporation between school,
health and social care?
v/ director Bill Alexander

Bernadette Cairns

Ruth Angeltveit, Seniorrådgiver,
Arbeids- og velferdsdirektoratet

15

Nasjonal oppvekstkonferanse 2014


6.-7. oktober. Konferansen er et tilbud til ansatte i barnehager, skoler og i hjelpetjenester, og har to hovedfokus. Det første er å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet og i hjemmemiljøet.

Barn og unges psykiske helse er vår tids største helsemessige utfordring. Temaet utfordrer oss alle som medmennesker, men i særlig grad profesjonelle aktører og deres kunnskap, evne og vilje til å samarbeide om tiltak for å hjelpe barna og barnefamiliene. Med denne konferansen ønsker Fylkesmannen også å markere 25-års-jubileet for FNs barnekonvensjon, med særlig vekt på barnas rett til å bli hørt og få sagt sin mening, gjennom slagordet «Ingenting om oss - uten oss», som også er gjort til tittel for denne konferansen.

t
y
y
y
yy
y
y y
i
i
i
tt