Hopp til etter spilleren Hopp til tekstinnhold Support
Nasjonal oppvekstkonferanse 2014 - 7 oktober
Program - 7 oktober
play button

God morgen - kulturinnslag

Psykisk helse hos barn og unge
Hva er status og hvilke trender ser man?
v/psykologspesialist Jørgen Sundby

Pappa`n min er syk i tankene sine
om ivaretakelse av barn som pårørende
v/psykiater Anne Kristine Bergem

Tverrfaglig møte (pause)

Ungdomsinnslag

Kaffe og vandring mellom stands
/utsjekking (pause)

Mobbing v/leder UH Aust - Agder,
Haagen Poppe

Mobbing i 2014: Nye arenaer - samme skade
v/professor Monica Martinussen

Hvordan kan kommunepsykologen
være nyttig for skoleledelsen?
v/psykologspesialist Anne Kristin Imenes

Lunsj (pause)

Barnehagelæreren og læreren
som gjør en forskjell
v/ psykolog Ulrika Håkansson

Start etter pausen

Ungdomsinnslag

Barnekonvensjonen 25 år
v/statsråd Solveig Horne

Kulturinnslag - Barnekor

Hilsen fra Barneombudet

Barnekonvensjonen 25 år
v/koordinator og 7-mil-stegets far,
Eivind Pedersen

15

Nasjonal oppvekstkonferanse 2014


6.-7. oktober. Konferansen er et tilbud til ansatte i barnehager, skoler og i hjelpetjenester, og har to hovedfokus. Det første er å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet og i hjemmemiljøet.

Barn og unges psykiske helse er vår tids største helsemessige utfordring. Temaet utfordrer oss alle som medmennesker, men i særlig grad profesjonelle aktører og deres kunnskap, evne og vilje til å samarbeide om tiltak for å hjelpe barna og barnefamiliene. Med denne konferansen ønsker Fylkesmannen også å markere 25-års-jubileet for FNs barnekonvensjon, med særlig vekt på barnas rett til å bli hørt og få sagt sin mening, gjennom slagordet «Ingenting om oss - uten oss», som også er gjort til tittel for denne konferansen.

t
y
y
y
yy
y
y y
i
i
i
tt