Hopp til etter spilleren Hopp til tekstinnhold Support
Se på Dyrøyseminaret 2014 - dag 1!
Program dag 1
play button

Start

Sang - Maia Gartland Hoff

Åpning v/ Ordfører i Dyrøy Randi Lillegård

Kulturinnslag v/ 4 kl - Elvetun skole

Framtidas Norge? v/ Kommunalminister Sanner

Dialog-Spørsmål v/ redaktører i Nordlys,TF,
Nye Troms

Små steder-Store visjoner v/ Knut Erik Dybdal,
Arctic Race of Norway

Hva må til for å lykkes? v/ Edgar Broks,
Banksjef i DNB

Markering - Kulturinnslag - Volleyballbygda

Debatt: Framtid i nord!

Kunnskapsstatus om kommunesammenslåing v/
Kompetansesenteret for Distriktsutvikling

Myter og fakta v/ Bjarne Jensen,
prof. Høgskolen i Hedmark

Oppspark til debatt v/ Ole Gustav Narud,
Amanuensis Høgskolen i Hedmark

Kulturinnslag animasjon v/ elever Elvetun skole

Debatt: Hvordan skal Norge se ut?

Oppsummering av debatten

Debatt: Troms inn i framtida!

Oppsummering fra dagen v/ Bård Magne
Pedersen, konst. Fylkesmann i Troms

Sang v/ Maia Gartland Hoff

15

Dyrøyseminaret 2014


23. – 24. september. Årets tema er STRUKTUR - kommune, utdanning og samferdsel.
Viktige tema som berører kjernen i utviklingsarbeid på lokalsamfunnsnivå. Vi vil diskutere og debattere både den varslede kommunereformen og skolestruktur på videregående nivå. Vi stiller også spørsmålet om hva som er gode næringsveier i nord. Ungdom og framtid, stedsuavhengig kompetansebygging, sjømatnæring og lokal mat er andre fokusområder disse to dagene.

t
y
y
y
yy
y
y y
i
i
i
tt