Hopp til etter spilleren Hopp til tekstinnhold Support
Se på Dyrøyseminaret 2014 - dag 2!
Program dag 2
play button

Åpning v/ Fylkesråd for samferdsel,
Ivar B. Prestbakmo: Infrastruktur, forutsetning for verdiskapning og vekst i nord!

Kulturinnslag - video

Sjømatnæringen som vekstkraft
v/ Nestleder
Fiskeri- og havbruksnærings
landsforening (FHL), Fredd Wilsgård

Sjømatnæringen i et globalt marked
v/ Samfunnskontakt SalMar Nor ASA,
Alf Jostein Skjærvik

Arktisk landbruk inn i fremtiden
v/ Produsentkontakt i Tromspotet AS,
Ulrike Naumann

Debatt: Råvarer ut i verden

Kulturinnslag - Video

Ledende aktører som motorer ut i verden,
DEMAS i et globalt marked
v/ Styreleder i DEMAS AS,
Ann-Brith Jensen

Norsk industri når ut v/ daglig leder i TAM AS,
Tor A. Mentzoni

Debatt: Har norsk industri en framtid?

Kulturinnslag - video

Hva har vi lært? Innspill fra foredrag

Debatt: Blir Fylkeskommunen borte?
Debattleder: Redaktør i Folkebladet, Steinulf Henriksen

Kulturinnslag - Video, animasjon
v/ elever fra Elvetun Skole

Avslutningsord v/ professor Tom Tiller, UiT

15

Dyrøyseminaret 2014


23. – 24. september. Årets tema er STRUKTUR - kommune, utdanning og samferdsel.
Viktige tema som berører kjernen i utviklingsarbeid på lokalsamfunnsnivå. Vi vil diskutere og debattere både den varslede kommunereformen og skolestruktur på videregående nivå. Vi stiller også spørsmålet om hva som er gode næringsveier i nord. Ungdom og framtid, stedsuavhengig kompetansebygging, sjømatnæring og lokal mat er andre fokusområder disse to dagene.

t
y
y
y
yy
y
y y
i
i
i
tt