Kommunestyremøte Lenvik, 9 mars 2017

 (09/03/2017)

Kommunestyremøte Lenvik, 9. mars - 2017

Start på møtet
Kulturelt innslag
Møtet settes, spørsmål til saksliste
Orientering - Marin verneplan v/ Knut Nergård, fylkesmannen i Troms
Orientering - Presentasjon av Silsand Ungdomssenter v/ Hernes og Nordaas
Start etter pause i møte
Sak 1/17 Referatsaker
Sak 12/17 Høring - Forslag om marint vern Rossfjordstraumen mm.
Start etter gruppemøte
Start etter lunch
Sak 2/17 Søknad salgsbevilling, Eurospar Finnsnes
Sak 3/17 Etablering av interimfellesnemnd
Sak 4/17 Orientering pågående og omsøkte prosjekter
Sak 5/17 Søknad ifrb. salg alkohol, Handelshuset Meyer Co.AS
Sak 6/17 Søknad skjenkebevilling Fruene på Torget
Sak 7/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten forvaltning kommunale bygg
Sak 8/17 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Sak 9/17 Lenvik eldreråd - Årsmelding 2016
Sak 10/17 Søknad om fritak fra verv
Sak 11/17 Valg av medlemer til styret i KomRev Nord 2017
Sak 13/17 Revidering ordensreglement for Grunnskolen
Sak 14/17 Forslag endring av kommunal forskrift, elgjakt
Sak 15/17 Lovendring om rett til opphold i sykehjem
Sak 16/17 Prosjekt fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
Sak 17/17 Kommunal detaljregulering - Geitryggen gravlund
Sak 18/17 Lademuligheter elektriske motorvogner
Sak 19/17 Framtidig bruk av gml. Finnsnes ungdomsskole
Sak 20/17 Omdisponering av midler, utbedring av tak Heimly gymsal
Sak 21/17 Organisering av trafikkkontorets virksomhet
Sak 23/17 Endring inndeling politistasjonsdistrikter
Sak 24/17 Konsekvenser for Beredskap ifrb. flytting av 339-skvadronen
Sak 25/17 Stortingsvalg og sametingsvalg 2017
Sak 26/17 Delegering av myndighetsoppgaver
Interpellasjon: Livsglede i sykehjem v/ Elisabeth Rognli
Interpellasjon: Fortau v/ Kjetil Johnsen
Spørsmål til Ordfører
Sak 22/17 Kjøp av helse- og omsorgstjenester fra private leverandører