LENVIK Kommune 11/05-2017

 (11/05/2017)

Lenvik Kommune 11/05-2017

Start på møtet
Kulturelt innslag v/ kulturskolen
Merknader til sakslista
Orientering v/ Friluftsrådet
Sak 38/17 Kommunal detaljregulering - Småsandneset båthavn
Sak 39/17 Fordeling av vederlag for oppdrettskonsesjon
Sak 40/17 Snøskredsikring i Fjordgård Nord
Sak 41/17 Investering Formålsbygg
Sak 42/17 Plan for sykkelveg i Lenvik kommune
Sak 43/17 Strategisk plan for bygg og eiendomsforvaltning
Sak 44/17 Fiberutbygging i Lenvik kommune
Sak 46/17 Strategisk næringsplan for Midt-Troms
Sak 47/17 Delfinansiering av base for Redningsselskapets fartøy på Husøy
Sak 48/17 Finansiering forprosjekt- mudring av havn
Sak 49/17 Finansiering av forprosjekt - mudring av havn Husøy
Sak 50/17 Finansiering div. bygningsmessige tiltak DMS
Sak 51/17 Videre utredning av Finnsnes Barneskole
Start etter pausen
Sak 28/17 Årsmelding 2016, rådet for funksjonshemmede
Sak 29/17 Mobilfrie skoler i Lenvik kommune
Sak 30/17 Eventuelt overgang til parkeringsskive
Sak 31/17 Forslag ny forskrift gebyr feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Sak 32/17 Sluttbehandling av forskrift om tømming av slamanlegg
Sak 33/17 Oversikt tiltak forebyggende innsats for barn og unge
Sak 34/17 Bedre tverrfaglig innsats - samhandling barn og unge
Sak 35/17 Satser for omsorgslønn mm. i helse- og omsorgstjenesten
Sak 36/17 Driftstilskudd manuellterapi
Sak 37/17 Fremtidig bruk av tidligere bibliotek-lokaler i Kulturhuset
Start etter gruppemøte
Sak 45/17 Digital strategi 2017-2019
Interpellasjon v/ Ludviksen
Spørsmål til Ordfører
Sak 52/17 Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen Lenvik kommune
Sak 53/17 Finansrapport 2016 Lenvik kommune
Sak 54/17 Økonomirapport nr.1 2017 Lenvik kommune
Spørsmål til Ordfører ll
MØTET lukkes