Lenvik kommunestyre 14/12-2017

 (14/12/2017)

Sak 149
Kulturelt innslag
Kulturpris
Sak 147/17: Referater til kommunestyret - 14.12.2017
Sak 148/17: Finansrapport 2 Lenvik kommune 2017
Sak 149/17: Investeringer 2017 - Investeringsrapport 2
Sak 150/17: Investeringstiltak VA i økonomiplan 2018-2021 - Lenvik
Sak 171/17 Kafe Okazo
Sak 151/17: Årsbudsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021 Lenvik kommune
Sak 152/17: Endring finansreglement Lenvik kommune
Sak 153/17: Nytt anskaffelsesreglement Lenvik kommune
Sak 154/17: Søknad om kommunal garanti for spillemidler - Senja storhall
Sak 155/17: Søknad om tilskudd til holmen småbåthavn, Bjorelvnes
Sak 156/17: Søknad om tilskudd til 2. divisjon dameforball FK Senja
Sak 157/17: ny organisering av NAV-tjenestene i Troms- valg av politisk repesentant
Sak 158/17: Interkommunal rullering av kystplan Midt- og Sør- Tromsg
Sak 159/17: Avhending av kommunale bygninger
Sak 160/17: Oppfølging av politiske protokoller/vedtak knyttet til trafikksikkerhetsplanen
Sak 161/17: Statusrapport - kommunal planstrategi Lenvik kommune 2016-2019
Sak 162/17: Vedlikeholdsplan kommunale byggninger 2018 - 2021
Sak 163/17: Vedlikeholds- og investeringsplan kommunale veier 2018 - 2021
Sak 164/17: Søknad om fritak som meddommer
Sak 165/17: Søknad om fritak for verv
Sak 166/17: Medlemmer i Trygg Trafikks styre for perioden 2018-2020
Sak 167/17: Avvikling av kommunale heimevernsnemnder
Sak 168/17: Utmelding av Arkiv Troms, selskapsavtalens § 22
Sak 170/17: Møteplan 2018 - Godkjenning
Sak 172/17: Regional næringsplan