• sendinger/Fredagskvelden_2des2016V.jpg
  Fredagskvelden 02/12-2016
 • sendinger/Fredagskvelden_25nov2016V.jpg
  Fredagskvelden 26/11-2016
 • sendinger/Fredagskveld_CountryV.jpg
  Fredagskvelden 27/05-2016
 • sendinger/fredagskveld-lagTema.jpg
  Fredagskvelden 20/05-2016
 • sendinger/Fredagskvelden_14maiV.jpg
  Fredagskvelden 14/05-2016
 • slide overlay


Navn Sending-
Fredagskvelden 02/12-2016

Fredagskvelden 02/12-2016

Tema: Juletradisjoner før og nå
02.12.2016 21:13
Fredagskvelden 26/11-2016

Fredagskvelden 26/11-2016

26.11.2016 14:32
Fredagskvelden 27/05-2016

Fredagskvelden 27/05-2016

Tema: Country
27.05.2016 16:37
Fredagskvelden 20/05-2016

Fredagskvelden 20/05-2016

Tema: Lag og forening
20.05.2016 23:03
Fredagskvelden 14/05-2016

Fredagskvelden 14/05-2016

14.05.2016 00:00